บริษัท ควอลิตี้ ออสเตรีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ ออสเตรีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการตรวจ ISO โดยบริษัทเป็นหนึ่งในสาขา ของ Quality  Austria ซึ่งเป็น บริษัทผู้ตรวจ ISO ประเมินและรับรอง ISO เจ้าแรก ของประเทศ ออสเตรีย โดยทางบริษัทได้รับการ  Accredited by BMDW (Federal Ministry for Digital and Economic Affairs), Austria และ Quality Austria เป็นบริษัทที่มีสาขามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าเป็น อเมริกา  ยุโรป  ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ หรือ เอเซีย

บริษัทฯ ได้รวบรวมตัวผู้ตรวจ ISO ประเมินและรับรอง ISO ที่มีความเชียวชาญในการตรวจประเมินมามากกว่า 10 ปี ทุกท่านที่เป็นผู้ตรวจ ISO ประเมินและรับรอง ISO มีความเชียวชาญในการตรวจประเมินหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหรรมอิเล็กโทรนิค อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมายหลายประเภท นอกจากธุรกิจที่เป็นงานอุตสาหรรม ทางผู้ตรวจประเมินของเรายังมีความเชียวชาญในการตรวจประเมินในงานบริการ เช่น ธุรกิจ การโรงแรม การท่องเที่ยว โรงพยาบาล ธุรกิจนำเข้าและส่งออก เป็นต้น การให้บริการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการบริการตรวจ ISO รับรอง ISO ทางบริษัทยังมีการฝึกอบรมในการให้บริการแก่ท่านอีกด้วย

Audit Process-01