บริษัท ควอลิตี้ ออสเตรีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ ออสเตรีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการตรวจประเมิน และรับรองระบบบริหารที่มีบริษัทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศ ออสเตรีย โดยบริษัทเป็นหนึ่งในสาขา ของ Quality  Austria ซึ่งเป็น บริษัทผู้ตรวจประเมินเจ้าแรก ของประเทศ ออสเตรีย โดยทางบริษัทได้รับการ  Accredited by BMDW (Federal Ministry for Digital and Economic Affairs), Austria และ Quality Austria เป็นบริษัทที่มีสาขามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าเป็น อเมริกา  ยุโรป  ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ หรือ เอเซีย